Элчин сайдын яамандаа бүртгүүлээрэй!


Венад төвтэй олон улсын байгууллагуудын ажлын зарМонгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри улсад суугаа
Элчин сайдын яамны визийн хураамжийн хэмжээ

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри улсад суугаа Элчин сайдын яамны визийн хураамжийн хэмжээ

Визийн зориулалт Визийн ялгаа Хураамж
Орох Нэг удаа 60 евро
Орох - гарах Хоёр удаа 90 евро
Олон удаа орох-гарах 90 хоног хүртэл 90 хоног хүртэл 100 евро
Олон удаа орох-гарах 180 хоног хүртэл 110 евро 110 евро
Олон удаа орох-гарах 1 жилээр 130 евро 130 евро
Дайран өнгөрөх Нэг удаа 55 евро
Дайран өнгөрөх Хоёр удаа 60 евро 60 евро
Дайран өнгөрөх Олон удаа 70 евро 70 евро

Монгол Улсын харьяатаас гарч гадаад улсын харьяат болсон гадаадын иргэд визиийн хураамж 5 Евро төлнө (Монгол Улсын харьяатаас гарсан Ерөнхийлөгчийн Зарлиг)

Монгол Улсын иргэний гадаад улсын харьяатаар төрсөн 16 хүртэлх насны хүүхэд визийн хураамж 5 Евро төлнө (Тухайн Монгол улсын иргэн эцэг/эхийн Монгол Улсын иргэний бичиг бримтын хуулбар, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар тус тус шаардлагатай)

Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt

BLZ.: 12000

EURO-Kontonr.: 50900 755901

IBAN = AT59 1200 0509 0075 5901

BIC = BKAUATWW

Empfänger: Botschaft der Mongolei Stichwort:

 

Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри улсад суугаа Элчин сайдын яамны консулын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

Консулын үйлчилгээ Хураамж
Харъяатаас гарах өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэхэд 100 евро
Тодорхойлолт гаргахад 15 евро
Баримт бичгийн хуулбар болон гэрчлэгдсэн баримтын хуулбар гэрчлэхэд (хуудас бүрээс) 10 евро
Баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвийг гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Баримт бичгийн үнэн зөвийг гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Үл хөдлөх хөрөнгийн итгэмжлэл гэрчлэхэд 15 евро
Итгэмжлэл батлан гэрчлэхэд ( баримт бичиг бүрээс ) 10 евро
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход 65 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспортад тэмдэглэл хийхэд 20 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспортын хугацааг сунгахад (1 жилд ) 10 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалахад 55 евро
Хүүхэд үрчлэн авсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10 евро
Нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгоход 10 евро
Гэрлэснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгоход 15 евро

ГХЯ-ны 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргасан шийдвэрийн дагуу тус улсын ЭСЯ-ны консулын үйлчилгээний хураамжийг банкны дансаар шилжүүлэн хийх шийдвэр гарсан.